Waytoproxy
Image default
Computers / Software / Internet

Groeneveld GDW staat voor uw deur!

Welke rechten heeft u als een Groeneveld GDW bij u aanbelt? Een vraag die op dat moment vast door uw hoofd speelt. Om eventuele extra problemen voor te zijn, leest u hier over uw rechten maar ook over uw plichten en die van de gerechtsdeurwaarder.

Wat doet een Groeneveld GDW?

Een Groeneveld GDW is een openbaar ambtenaar die door de Kroon is benoemd. Het werk bestaat uit het oproepen van personen die voor de rechter moeten verschijnen. Dit is vooral van toepassing bij civiele zaken. Een gerechtsdeurwaarder zorgt voor het uitvoeren van door de rechter opgelegde vonnissen of het uitvoeren van dwangbevelen bijvoorbeeld van het CJI, de IBG of de KvK. Vaak is er ook een incassopraktijk verbonden aan een deurwaarderskantoor. Zo ook bij Groeneveld GDW.

Nooit ontvangen?

Uw bewering een dagvaarding nooit te hebben ontvangen, is geen steekhoudend argument voor de te nemen vervolgstappen, maar een smoes. Ook doen alsof u niet thuis bent, heeft geen enkel nut. Ook al heeft u de dagvaarding niet persoonlijk overhandigd gekregen, een rechter hecht meer waarde aan een verklaring van de gerechtsdeurwaarder dan aan uw verklaring: ik was niet thuis.

Altijd naar de rechtbank?

Wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen, betekent dit niet als vanzelfsprekend dat er altijd een rechtszaak op volgt. Wanneer u bijvoorbeeld het door u verschuldigde bedrag alsnog betaalt, is een rechtszaak niet meer nodig. Blijft u bij uw standpunt om niet te betalen, onthoud dan goed dat wanneer u geen gelijk krijgt van de rechter, u ook nog de (soms forse) proceskosten moet betalen.

Geen toegang tot de woning?

U hoeft niemand in uw huis te laten als u dat niet wilt. Wanneer u echter niet meewerkt aan beslaglegging of ontruiming van uw woning, kan de politie worden ingeschakeld. Zij hebben de bevoegdheid om alsnog de gerechtsdeurwaarder toegang tot uw woning te verlenen.

Veroordeeld wat nu?

Groeneveld GDW overhandigt u het vonnis dat door de rechtbank is uitgesproken en zal het verloop van de uitvoering van het vonnis in het oog houden. Bij uw weigering gehoor te geven aan het vonnis, kan de deurwaarder beslag laten leggen op (een deel van) uw loon of uitkering. In voorkomende situaties is hij of zij zelfs bevoegd om beslag te laten leggen op uw woning of inboedel.

Tenslotte

Voorkom dat uw problemen erger worden, werk mee en tref een betalingsregeling zodat de kosten niet zullen oplopen met wettelijke rente, incasso- en eventueel proceskosten.